Školní rok 2020/2021

podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2020
vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
pololetní prázdniny 29. 1. 2021
jarní prázdniny 22. 2. - 28. 2. 2021
velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021

Harmonogram vyučovacích hodin

Škola je pro žáky otevřena od 7.40 hodin (kromě žáků navštěvujících školní družinu)
1. vyuč. hodina 08.00 - 08.45
2. vyuč. hodina 08.55 - 09.40
3. vyuč. hodina 10.00 - 10.45
4. vyuč. hodina 10.55 - 11.40
5. vyuč. hodina 11.50 - 12.35
6. vyuč. hodina 12.45 - 13.30
7. vyuč. hodina 13.40 - 14.25
8. vyuč. hodina 14.35 - 15.20
   

Výuka, která není v níže uvedeném seznamu

(viz úprava doby vyučování pro šk. rok 2020/2021), probíhá dle běžného harmonogramu

Úprava doby vyučování pro šk. rok 2020/2021

Pondělí IV. A - Výtvarná výchova - 11.50 -13.20 hodin Mgr. Malinkovičová Z.
Pondělí IV. B - Výtvarná výchova - 10.55 - 12.25 hodin Bc. Herzánová B.
Pondělí VI. A - Výtvarná výchova - 11.50 - 13.20 hodin Mgr. Netušilová V.
Pondělí IX A - Tělesná výchova dívky  - 14.00 - 14.45 hodin Mgr. Martínková J.
Pondělí VIII. A - Pracovní činnosti - 13.05 - 14.35 hodin - lichý týden Mgr. Šperková I.
Pondělí VIII. B - Pracovní činnosti - 13.05 - 14.35 hodin - sudý týden Mgr. Šperková I.
Úterý IX A - Pracovní činnosti  - 14.00 - 14.45 hodin Mgr. Jankovičová J.
Středa VI. B - Výtvarná výchova  11.50 - 13.20 hodin Mgr. Netušilová V.
Čtvrtek  V. A - Výtvarná výchova - 11.50 - 13.20 hodin Mgr. Horsáková J..
Čtvrtek  V. B - Výtvarná výchova - 11.50 - 13.20 hodin Mgr. Klimovičová D.
Čtvrtek  VIII. A, B - Tělesná výchova dívky - 13.40 - 15.10 hodin Mgr. Netušilová V.
Čtvrtek  IX. A - Tělesná výchova chlapci - 13.40 - 15.10 hodin Mgr. Martínková J.
Pátek II. A - Pracovní činnosti, výtvarná výchova - 10.55 - 12.25 hodin Mgr. Ciprysová Y-
Pátek VII. A - Výtvarná výchova - 11.50 - 13.20 hodin Mgr. Netušilová V.

Zájmové útvary pro šk. rok 2020/2021

připravujeme