Žákovský parlament pracuje od října 2005. Do parlamentu jsou voleni zástupci ze všech tříd školy vždy na jeden školní rok. Při prvním jednání parlamentu je projednávána ústava parlamentu a zásady jednání zástupců. Pracovní setkání se koná čtyřikrát za rok a při potřebě projednat důležité organizační úkoly. Se zástupci žáků jedná Mgr. Ludmila Výborná.

Cíle práce parlamentu:

 • oboustranná spolupráce mezi vyučujícími a žáky
 • pomoc při řešení požadavků a přání žáků
 • zkvalitnění činnosti školy
 • zlepšování informovanosti žáků o životě školy
 • organizování společných celoškolních akcí

Ve školním roce 2020/2021 budou v parlamentu pracovat tito žáci:

 • 4. A -  Amálie Krutáková, Nela Hofmanová
 • 4. B -  Vanesa Čavarová, Viktorie Mohylová
 • 5. A -  Dumitra Dimici, Martin Olah
 • 5. B - Pavlína Vlachová, Zdeněk Čimera
 • 6. A -  Kateřina Růžičková, Matyáš Lípa
 • 6. B –  Elen Konečná, Lukáš Holešínský
 • 7. A - David Mohyla, Samuel Urubčík
 • 7. B – Elen Blažková, Patrik Valeš
 • 8. A - Sára Leissová, Nikola Heringová
 • 8. B – Tereza Masnicová, Adam Trecha
 • 9. A -  David Trávníček, Dominik Kozáček