Žákovský parlament pracuje od října 2005. Do parlamentu jsou voleni zástupci ze všech tříd školy vždy na jeden školní rok. Při prvním jednání parlamentu je projednávána ústava parlamentu a zásady jednání zástupců. Pracovní setkání se koná čtyřikrát za rok a při potřebě projednat důležité organizační úkoly. Se zástupci žáků jedná Mgr. Ludmila Výborná.

Cíle práce parlamentu:

 • oboustranná spolupráce mezi vyučujícími a žáky
 • pomoc při řešení požadavků a přání žáků
 • zkvalitnění činnosti školy
 • zlepšování informovanosti žáků o životě školy
 • organizování společných celoškolních akcí

Ve školním roce 2019/2020 budou v parlamentu pracovat tito žáci:

 • 4. A  -  Dumitra Dimici, Kristýna Schallenbergerová
 • 4. B  -  Pavlína Vlachová, David Předínský
 • 5. A  -  Matyáš Lípa, David Kamba
 • 5. B  - Konečná Elen, Svobodová Sofie
 • 6. A  - Samuel Urubčík, Tereza Košťálová
 • 6. B – Patrik Valeš, Bára Mikysková
 • 7. A  - Sára Leissová, Nikola Heringová
 • 7. B – Masnicová Tereza, Adam  Trecha
 • 8. A – Dominik Kozáček, David  Trávníček
 • 9. A  - Radek Kabriel, Adam Valeš