Výzva k podání nabídky - Dodání ICT techniky

Přílohy:
Download this file (Výzva k podání nabídky.pdf)Výzva k podání nabídky - Dodávka ICT techniky[Výzva k podání nabídky - Dodávka ICT techniky]
Download this file (Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky - technická specifikace.doc)Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky - technická specifikace[Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky - technická specifikace]
Download this file (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - krycí list nabídky.doc)Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - krycí list nabídky[Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - krycí list nabídky]
Download this file (Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti.doc)Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - čestné prohlášení k prokázání splnění zákl[Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti]
Download this file (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídky - obchodní podmínky.doc)Příloha č. 4 výzvy k podání nabídky - obchodní podmínky[Příloha č. 4 výzvy k podání nabídky - obchodní podmínky]