Aktuality

V hodinách prvouky se také seznamujeme s úlohou a funkcí zoologických zahrad. Vysvětlujeme si, v čem spočívá smysl ZOO, jaký je jejich význam, jaká je jejich činnost a proč je důležité je podporovat. Klademe důraz na uvědomění si potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně významu zvířat pro člověka obecně.

Velmi si vážíme práce lidí v zoologických zahradách, kteří dokážou poskytnout odbornou a láskyplnou péči všem svým svěřencům. 
ZOO v Hodoníně je nám nejbližší nejen svou polohou, ale navštěvujeme ji také na výletech a za výukovými účely.
Ani my z I. A nezůstáváme lhostejní k otázkám ochrany přírody. Adoptovali jsme se svou paní učitelkou za naše finanční příspěvky papouška nádherného na období 11. 11. 2012 – 11. 11. 2013. J

Mgr. Zdeňka Hošková a žáci I. A