Aktuality

Vyučující a žáci naší školy hostili ve dnech 10. a 11. října žáky z partnerské školy Zwentendorf.

 

Žáci 8. A připravili pro své rakouské kamarády zajímavý dvoudenní program, který se nesl v duchu poznávání LVA a Halloweenského večera. Všechny akce souvisely také s projektem nazvaným „Život pod Pálavou“. Cílem projektu bylo ukázat krásy našeho regionu. Hlavním a důležitým posláním byla komunikace mezi žáky, ať už v angličtině či němčině, které jsou vyučovány na naší škole.

Ve středu ráno všechny zúčastněné přivítal pan Oldřich Ryšavý, starosta Břeclavi, potom už žáci spolupracovali na různých rukodělných aktivitách v jednotlivých dílnách v budově školy. Připravili si na večerní slavnost lampiony a výzdobu školní zahrady. Každý žák obdržel materiály s úkoly, které museli plnit při poznávání regionu. Byly to úkoly zaměřené na historii a současný život našeho okolí. Odpoledne jsme navštívili zámecký park v Lednici, kde jsme se spolu projeli po zámecké Dyji až k Minaretu. Poté jsme celé odpoledne strávili putováním po areálu LVA a návštěvou jeho jednotlivých saletů. Po příjezdu do školy a večeři následovala další práce na projektu, večerní hra a opékání špekáčků.

Ve čtvrtek ráno jsme společně navštívili „Obří sud“ v Mikulově a poté společně vystoupali na Pálavu. Dva dny spolupráce jsme zakončili pozdním obědem v Pavlově a zhodnocením našeho projektu, během kterého měli žáci jedinečnou příležitost použít jak angličtinu, tak němčinu v běžných rozhovorech se svými kamarády. Děti po celé dva dny pokračovaly v našem mnohaletém projektu „Mezi Dunajem a Dyjí“, jehož jednou částí byl i tento menší projekt „Život pod Pálavou“.

Všichni děkujeme rodičům žáků 8. A, kteří pro své děti i hosty připravili svačinky, pohoštění a drobné dárky do tzv. „Pokladu“ na konci putování. Všechny dobrůtky nám moc chutnaly.