Aktuality

V závěru letošního školního roku žáci 7. A pozvali opět své kamarády z  partnerské školy z rakouského Zwentendorfu. Tentokrát jsme putovali „Stezkou bosou nohou. Cílem našeho setkávání, které probíhá v rámci dlouhodobého školního projektu „Mezi Dunajem a Dyjí“, je poznávání různých částí regionů a vzájemná komunikace, která probíhá v anglickém jazyce.

V závěru letošního školního roku žáci 7. A pozvali opět své kamarády z  partnerské školy z rakouského Zwentendorfu. Tentokrát jsme putovali „Stezkou bosou nohou. Cílem našeho setkávání, které probíhá v rámci dlouhodobého školního projektu „Mezi Dunajem a Dyjí“, je poznávání různých částí regionů a vzájemná komunikace, která probíhá v anglickém jazyce.

Po přivítání, se všichni žáci rozdělili na skupiny, které byly česko-rakouské, jak už je v našem projektu tradicí. První část dne probíhala ve škole. Pracovní dílny byly zaměřeny na poznávání Lednicko-valtického areálu. Po společném obědě jsme se všichni vydali autobusem do Valtic na Stezku bosou nohou. V krásném slunečném počasí se jednotlivé skupiny pustily do plnění rozličných úkolů na Stezce bosou nohou, které byly zaměřeny na všechny lidské smysly. Po zdolání stezky jsme se společně vrátili do školy, kde už nás čekala poslední část našeho setkání - na školní zahradě jsme si všichni společně opékali špekáčky a povídali o svých zážitcích.

Už teď se těšíme na další setkání do Zwentendorfu, které bude v září příštího školního roku.

Mgr. Ludmila Výborná