Aktuality

SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) vyhlásila sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) vyhlásila sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro žáky neprodejná publikace Odemyky zamyky od spisovatele Jiřího Žáčka – pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do projektu ve školním roce 2014/2015.

Vše začalo pasováním dětí na školáky ředitelkou ZŠ, Mgr. Dagmar Krystíkovou na základě projektu naší třídy Už jsem školák/školačka.

Po seznámení s poštorenskou knihovnou a obdržení čtenářské průkazky zdarma, absolvovali žáci 1. B v průběhu školního roku mnoho zajímavých knihovnických lekcí a akcí: Vyprávění o podzimu s pohádkovým příběhem, ve kterém nám předvedla Soňa Piškulová své herecké umění, Pohádkový podzim v knihovně – vyrábění a uspávání broučků, Těšíme se na Vánoce s Matýskem a Majdalenkou spojené s vánoční výzdobou naší třídy, Vánoce v poštorenské knihovně s pohádkou a nadílkou, Zimní sporty s výrobou lyžaře, Večerníčkovy pohádky s vyráběním a hrami, Malujeme pohádku – výtvarná soutěž, Večerníčková vědomostní soutěž, ve kterých žáci uspěli, Jaro v knihovně s Křemílkem a Vochomůrkou, Noc s Andersenem, autobusem do Lednice – výukový program Lichtenštejnské jízdárny, Svátek matek – srdíčko pro maminku, v květnu proběhlo pasování na čtenáře, 15. června 2015 slavnostní ukončení projektu a žáci obdrželi unikátní knihu, z které měli velkou radost.

Děkuji knihovnicím Soni Piškulové a Vladimíře Kuriálové za knihovnické lekce, které byly vždy poučné, zajímavé, poutavé a probíhaly v příjemné atmosféře. Děkuji za čtenářské legitimace zdarma, žáci tak měli možnost při každé návštěvě knihovny prohlédnout si a vypůjčit domů knihy, které je nejvíce zaujaly. Těším se na příští školní rok.

Mgr. Zdeňka Hošková