Aktuality

Vážení strávníci,
z důvodu zvyšujících se nákladů na potraviny jsme nuceni zvýšit cenu obědů. Nová cena obědu od 1. 6. 2019 je stanovena takto:

Vážení strávníci,
z důvodu zvyšujících se nákladů na potraviny jsme nuceni zvýšit cenu obědů. Nová cena obědu od 1. 6. 2019 je stanovena takto:

Mateřská škola
děti 3 – 6 let svačina 9,- Kč
oběd 20,- Kč
přesnídávky 7,- Kč
_________________________________
celkem 36,- Kč

 

děti 7 – 10 let
svačina 9,- Kč
oběd 23,- Kč
přesnídávky 7,- Kč
___________________________________
Celkem 39,- Kč

 

Ostatní kategorie
žáci 7 – 10 let 23,- Kč
žáci 11 - 14 let 25,- Kč
žáci nad 15 let 29,- Kč
cizí strávníci 65,- Kč

Cena se zvyšuje pro všechny strávníky.

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy