Aktuality

V rámci učiva o lidských právech, protiprávního jednání a právním řádu ČR k nám zavítal policista OOP Břeclav do hodin občanské výchovy 7 a 9. třídy.

V rámci učiva o lidských právech, protiprávního jednání a právním řádu ČR k nám zavítal policista OOP Břeclav do hodin občanské výchovy 7 a 9. třídy.

Žáci sedmé třídy byli seznámeni s právními úpravami a postihy za jejich porušení. Poté jim policista ukázal základní vybavení pro výkon služby, jako je zbraň, pouta, obušek. Na konci měly děti zajímavé dotazy, které policista rád zodpověděl.

Ve stejném duchu byla vedena i hodina v deváté třídě s rozšířením o praktickou ukázku detekce alkoholu a drog u osob.

Jitka Martínková