Aktuality

Absolventské práce jsou na naší škole již několik let skutečnou tradicí. Žáci 9. ročníku mají vždy možnost dokázat, že umí vytvořit práci, která je spojením celé řady vědomostí a dovedností, která v sobě zahrnuje informace napříč několika předměty.

Že to není lehký úkol, o tom se přesvědčili i letošní deváťáci. Témata, která si zvolili sami, byla pestrá a velmi zajímavá. Přes počáteční nervozitu se nakonec všichni dostali a zvládli obhajobu své práce s přehledem a zase bohatší o celou řadů faktů a zkušeností. Gratuluji všem žákům deváté třídy k úspěšnému obhájení jejich děl.

Mgr. Hofírková Kateřina