Aktuality

Vážení rodiče,
i v tomto roce bude naše škola pokračovat v realizaci celoškolního projektu EKOABECEDA
Je to dlouhodobý ekologicky zaměřený program,do kterého se aktivně zapojují všichni žáci, vyučující i provozní zaměstnanci školy. Jeho prostřednictvím vedeme žáky k citlivému přístupu k přírodě a motivujeme je k aktivnímu řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí.

Ekologickou výuku na 1. a 2. stupni školy vhodně doplňují environmentálně zaměřené akce jednotlivých tříd, projekty, exkurze a besedy s odborníky v dané problematice.
Obracíme se na Vás s nabídkou vybraných aktivit, do kterých se můžete se svými dětmi zapojit také vy.

Podrobnější informace o akcích najdete v přílohách.
Přehled všech ekologicky zaměřených témat výuky a akcí je uveden v celoročním Environmentálním plánu na webových stránkách školy v sekcích Dokumenty a Projekty.

Mgr. M. Zajíčková