Aktuality

Děti I. B v rámci projektu Už jsem školák/školačka v průběhu září získávaly sluníčka za dosavadní zvládnutí učiva všech předmětů. Protože byly všechny úspěšné, ředitelka školy Mgr. Ivana Hemalová je 1. října 2019 slavnostně pasovala na školáka/školačku. 

Také je odměnila školními potřebami, ze kterých měly velikou radost. Svým žákům srdečně blahopřeji a přeji mnoho dalších školních úspěchů.

Mgr. Zdeňka Hošková