Dne 2. 7. 2022 byla třída III. A na školním výletu na POHANSKU.

Cesta byla kombinovaná – autobus, a pak několik kilometrů pěšky. Děti si po cestě zpívaly.

 Užily si krásnou přírodu, posezení a sladké občerstvení. Také si prohlédly interiér a vystavenou expozici zámečku. Zaujaly je kostry, tepané šperky a pracovní nástroje.

Vše využijeme ve výuce vlastivědy v příštím školním roce.

Zapsala: Mgr. Y. Ciprysová