Děti z kroužku-Hravá němčina navštívily 8. června partnerskou školu v Poysdorfu. Rakouské děti k nám přisedly do autobusu a jeli jsme společně do nedaleké pohádkové vesničky. Cesta vedla vesnicí i mezi poli a po cestě jsme potkávali pohádkové postavy.

U perníkové chaloupky nás čekali rodiče dětí z Poysdorfu a připravili dětem úžasné pohoštění, jako Jeníčkovi a Mařence😊 jen s tím rozdílem, že děti spokojeně nastoupily do autobusu a svezli jsme se do školy, kterou nám jejich paní ředitelka ukázala.

Společně jsme si pohráli na školním hřišti a pak už jsme jeli do Břeclavi. Setkání se dětem moc líbilo a těšíme se na příští rok, když se pojedeme podívat na místní pekárnu.

Vypracovala: Blanka Rakovská