Děti ze tří ukrajinských skupin na naší škole končí. Strávily tu tři měsíce. A společně s nimi i paní učitelky, které se moc snažily, aby děti neztratily návaznost na ukrajinské učivo, aby se seznámily se základy češtiny a taky aby se pobavily, trochu pozapomněly na to, proč nejsou doma.

Některé děti v průběhu této doby odcházely a vracely se domů, jiné přicházely a rychle se zapojovaly do práce. Všechny děti byly šikovné a snaživé. Díky sponzorovi projely krásné okolí Břeclavi, poznaly Lednicko – valtický areál i krajské město Brno. Paní učitelky pro ně na závěr připravily krásná vysvědčení a všichni se těší na závěrečný táborák a na prázdniny. 

Na příští školní rok se k nám do školy zapsalo 24 budoucích žáků.  

Jsem ráda, že jsme se všichni poznali.

Mgr. Ivana Hemalová 

ředitelka školy