V úterý 20. 9. 2022 k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Herci nám předvedli dvě představení. Pro první stupeň to byla Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba a druhý stupeň zhlédl představení s názvem Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla. 

 První vystoupení pojednávalo o životě afrických zvířat. Na pozadí vtipných příběhů se děti dozvěděly něco o Africe a seznámily se s postavou známého cestovatele Emila Holuba. Všem se představení moc líbilo, důkazem toho byl hlasitý smích, který se příjemně ozýval po chodbách školy.

Žáci druhého stupně byli seznámeni s důležitými životními okamžiky autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha, velmi vtipným způsobem byly předvedeny ukázky z jejich nejslavnějších divadelních her. To vše doplňovaly krásné a melodické písničky. Představení bylo oživeno častým kontaktem herců se žáky a poutavou formou sdělovalo základní informace o autorech, divadle a o době dvacátého století. Viděli jsme například ukázky z her West pocket revue, Golem, Nebe na zemi. Vystoupení herců všechny nadchlo, svědčily o tom výrazy ve tvářích zúčastněných žáků i učitelů.