V pátek 9. 9. 2022 se třídy III.A, III.B a V.A vydali na přírodovědnou vycházku ke Sv. Hubertovi.

Během vycházky si děti zopakovaly, druhy stromů, keřů a rostlin, které se po cestě lesem vyskytly.

Také sbíraly vhodné přírodniny, které pak využily při stavbě obydlí pro víly a lesní skřítky. Pracovaly ve skupinkách a moc je tato činnost bavila. Při zpáteční cestě jsme si povídali o ochraně naší přírody a unavení, ale spokojení jsme přišli do školy. Jistě si tuto vycházku zopakujeme na jaře.

Vypracovala: Mgr. Rakovská Blanka