Celoroční projekt, kdy každý měsíc čeká v úle na děti překvapení v podobě zvířátka se kterým se budou seznamovat a pomáhat nám přitom bude knihovna v Poštorné, kde daný měsíc ukončíme.

Celé září se seznamujeme se včelou. 29. 9. 2022 nás navštívila paní knihovnice a udělala nám krásné odpoledne. Seznámila nás se životem včel. A přečetla pohádku. Také přinesla knížky, které si děti prohlédly. Děti byly moc šikovné a na konci za celý měsíc snahy a vědomostí dostaly sladkou odměnu

Maršálková M.