Sportování jsme před Vánoci zakončili 20. 12. 2022 dopolední vybíjenou mezi týmy, které si zvolili sami žáci ze všech tříd z II. stupně. Vytvořily se čtyři týmy chlapecké – FC VAČCI, MODŘÍ KRÁLÍČCI, ŠKOBIDI DOB A ČERNÉ PERLY, mezi dívkami to byly týmy ANDÍLCI a ČERTÍCI.

V letošním ročníku byla také sestavena porota z řad vyučujících, která vybrala nejlepšího hráče z každého týmu. Porota hodnotila a zohledňovala věk hráče, jeho obětavost, snaživost a fair play pro hru.

Pořadí týmů chlapci:

  1. místo ČERNÉ PERLY
  2. místo ŠKIBIDI DOB
  3. místo FC VAČCI
  4. místo MODŘÍ KRÁLÍČCI

Pořadí týmů dívky:

  1. místo ANDÍLCI
  2. místo ČERTÍCI

Mezi nejlepší hráče ze všech týmů byli vybráni Jakub Vychodil 6. B, Michal Rybecký 8. A, Alex Bartoš 8. B, Lukáš Prudík 9.A, Kateřina Grbavčicová 6.A a Nela Hofmanová 6.A.

Všechny souboje byly zajímavé, dramatické a hlavně se bylo na co dívat. Pro všechny hráče byla připravena sladká odměna, na vítězná družstva čekaly dorty a pro nejlepší hráče věcné ceny.

Mgr, Martínková J.