Poslední listopadovou nedělí nám začal čas Adventu. I my ve třídě jsme si tento vánoční čas patřičně užili. Připomněli jsem si tradice a životní styl našich předků a zároveň s nedočkavostí vyhlíželi krásné vánoční svátky. Celé adventní období nás provázelo poutavé povídání, zajímavé tvoření a plnění úkolů z adventního kalendáře, ve kterém byl pro každého schovaný malý dáreček.

Na začátku ledna jsme se opět setkali plni dojmů z vánočních svátků a času stráveného s rodinnou. Po celý týden jsme si povídali a seznamovali se se svátkem Tří králů, který připadá na 6. ledna. V pátek se celá třída společně s 3. B přesunula do školní knihovny a v rámci projektové hodiny bylo ukončeno povídání o křesťanských svátcích.

Bohdana Herzánová