V týdnu od 3.1 do 6.1 ve třídách 3.A a 3.B proběhl projekt s názvem-Tři králové.

Žáci se během týdne seznámili s významem tradičních svátků a také se zvyky, které na tyto svátky navazují a jak se dnes využívají dary vybrané v této sbírce. Naučili se zpívat koledu a ztvárnili příběh pomocí barev a novinového papíru. Vyprávěli příběh podle obrázkové osnovy a vyhledávali v textu informace, které doplnili do pracovního listu.

Na závěr se spojily obě třídy a v rámci skupinové práce si vyrobili koruny z papíru a společně jsme si zazpívali koledu, která se žákům moc líbila.

Vypracovala – Mgr. Blanka Rakovská