Děkujeme žákům čtvrtých a páté třídy za vzornou reprezentaci naší školy! 😊

Mgr. Zdeňka Hošková