Konec dubna se v Základní škole Břeclav, Na Valtické nesl v duchu celoškolního environmentálního projektu Nešlap, nelámej – Zemi pomáhej. Projekt trval celý týden a byl plný aktivit spojených s ochranou životního prostředí. Zúčastnili se ho žáci, vyučující, správní zaměstnanci i rodiče. První den byl věnován našim lesům. Uspořádali jsme sběr papíru, při kterém jsme vytřídili 680 kg časopisů, novin a letáků.

Další dny jsme uklízeli ve školním areálu a jeho okolí. Během Odpadového dne se žáci všech tříd zúčastnili besed na téma třídění odpadu. Společnost EKO-KOM připravila zajímavý program Tonda Obal na cestách. Zábavné odpoledne o odpadech uspořádali deváťáci pro děti ze školní družiny, ty se zase s chutí pustily do výroby hmyzích domečků. Během dalších dní se prostranství před školou zaplnilo kresbami květin, motýlů, ptáků a hmyzu. Žáci zde ke Dni Země vykouzlili křídami pestrou jarní louku. V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy se děti zapojily do akce Než odpadky vyhodíme, něco si z nich vyrobíme. Z PET lahví, víček, starých ponožek a jiného odpadového materiálu vznikla hromada výrobků, které nám ještě dlouho budou dělat radost. Uprostřed týdne se to v naší škole modralo. Měli jsme totiž Modráskový den pro Zemi – modrou planetu. Všichni se oblékli do modrého. Děti měly skvělé nápady. Věděly, že všechno modré se počítá. A tak se kromě oblečení ozdobily i různými modrými doplňky – kšiltovkami, kloboučky, rouškami, rukavicemi, gumičkami do vlasů. Celkem jsme na sobě měli 2543 kusů modrého. Nejúspěšnější třídou byla VIII. A. Na závěr dne vytvořili všichni Modrásci před školou pomyslnou zeměkouli. A proč právě modrá barva? Zemi se díky satelitním snímkům z vesmíru někdy přezdívá „modrá planeta“. Za toto označení mohou oceány, které zabírají přes 70 procent zemského povrchu.

Environmentální vzdělávání je velmi důležitou součástí školního vzdělávacího programu. Vyučující každoročně pořádají pro žáky spoustu zajímavých aktivit. Letošní projekt byl nejen vzdělávací, ale také zábavný. Žáci se učili, jak chránit životní prostředí, a zároveň si užili spoustu zábavy a legrace.

Mgr. M. Zajíčková