Dne 30. 9. 2019 se žáci 5. - 9. tříd zúčastnili na půdě naší školy akce „Tancem proti šikaně“. Naše dopoledne nám přijela zpříjemnit lektorka z pražské konzervatoře.

Hodina byla rozdělena na besedu, ve které si žáci vyslechli krátký příběh o šikanované dívce. Diskutovali o možných příčinách vzniku šikany, jak se v takové situaci zachovat a následně jak ji vyřešit. Ve druhé části se děti mohly odreagovat různými druhy tance – od jógy až po moderní tanec. Cílem bylo zbavit se stresu a pomocí pohybu vyjádřit své emoce.

Mgr. Veronika Netušilová