si připomněli žáci II. A 20. 11. 2019 prostřednictvím divadelního představení: Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla. Zazpívali si písničky a proletěli se českými dějinami, kde potkali Libuši a Přemysla, knížete Václava i Karla IV. Jako v každé pohádce nakonec všechno dobře dopadlo. Doufáme, že informace o správném třídění odpadu uplatní v běžném životě a poradí váhavým, který kontejner použít.

PaedDr. Dana Vanžurová