V pátek 22. 11. navštívili žáci 4. A  knihovnu v Poštorné. Přivítala je zde spisovatelka Ester Stará, která se jim představila také jako učitelka a logopedka. Vysvětlila dětem, že to znamená, že pomocí svých knih učí děti také mluvit, rozvíjet slovní zásobu i fantazii.

Ve své poslední knize, která byla hlavní náplní besedy, Dům za mlhou má vložený dodatek – kniha, do které se musí kreslit. Proto je ke knize přiloženo i několik tužek KOH – I – NOOR  různé tvrdosti a seznámila děti s různými technikami kreslení. Dětem se líbilo, že je zapojovala k dotváření děje a plnit úkoly na interaktivní tabuli. Na závěr shlédli část DVD ke knize Ó, ó, ó, vajíčko!, ve které použila spisovatelka i informace ze života hmyzu. Děti zhodnotily, že paní spisovatelka byla velmi příjemná a milá a její knihy by chtěly číst. Každý si odnášel alespoň záložku s ukázkami posledních knih a podpisem paní spisovatelky.   

Mgr. J. Horsáková