Naše škola provedla v tomto školním roce testování  - Klima školy. Testování, které nám zajistila společnost SCIO, se zúčastnili rodiče a žáci naší školy. Cílem bylo poznat názory našich žáků a rodičů na činnost školy a získat tak důležitou zpětnou vazbu, abychom mohli dále vylepšovat naše služby pro veřejnost. Celkově naši rodiče a žáci hodnotili školu známkou 1 – 2. Podrobnější zprávu dostali rodiče a žáci přes elektronickou žákovskou knížku.

Všem, kteří se testování zúčastnili, velice děkuji a cením si projevených názorů.

Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy