Vážení rodiče a žáci,
přeji vám všem hezké prázdniny, pohodu a sluníčko a v září se zase setkáme.

Za kolektiv pracovníků ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A
Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy