Trochu netradiční předávání vysvědčení proběhlo na naší škole v pátek 26. června. Uzavřeli jsme tím společně ne zrovna běžný školní rok s vírou, že od září již bude vše tak, jak má být. Popřáli jsme si hezké prázdniny a jako každý červen jsme se rozešli ke svým domovům s příjemnou představou dvou měsíců volna. 
Krásné a pohodové prázdniny všem.