Vážení rodiče,

srdečně vás všechny zdravím na začátku nového školního roku 2020/2021. Věřím, že jste si celé rodiny přes léto odpočinuly od starostí a že společně úspěšně zvládneme nadcházející školní rok.

Ráda bych vás seznámila s některými důležitými věcmi, které se týkají školní docházky vašich dětí dle pokynů, které jsme obdrželi od MŠMT:

  • Škola zahájí 1. 9. 2020 v plném rozsahu.
  • Škola nepožaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Neplatí žádná omezení pro vstup žáků do budovy školy, ani žádná omezení počtu žáků ve třídách.
  • Žáci musí dodržovat platná hygienická nařízení.
  • Je nutné omezit na minimum pohyb cizích osob po škole.

Doufám, že výše uváděná opatření nebudeme muset zavádět, že nadcházející školní rok zvládneme všichni ve zdraví tak, jak to má správně být.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku 2020/2021.

Mgr. Ivana Hemalová

    ředitelka školy