Vážení rodiče, žáci prvních tříd a přípravné třídy,

srdečně vás zdravím na začátku nového školního roku. Chci vás seznámit s organizací prvního dne školy.

Slavnostní přivítání žáků se bude konat 1. 9. 2020 v 8. 30 v atriu školy, kde nové žáčky přivítáme a představíme vám paní učitelky, asistentky a vychovatelky. Pak bude následovat krátký kulturní program, který si pro své malé spolužáky připravili naši deváťáci. Po jeho skončení si paní učitelky odvedou děti za doprovodu rodičů do tříd ke krátkému úvodnímu povídání. Za nepříznivého počasí se přivítání uskuteční ve třídách. V tomto případě by si vás paní učitelky v 8. 30 vyzvedly před školou.

 

První školní týden, tj. do 4. 9. 2020 mohou rodiče doprovodit své děti do šaten, popř. do tříd. Od příštího týdne budou děti chodit dovnitř samy. Jedná se o bezpečnostní nařízení.

Žádám vás, abyste při pohybu po škole dodržovali platná hygienická nařízení.

Věřím, že letošní školní rok úspěšně zvládneme.

Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy

    ředitelka školy