Vážení rodiče a návštěvníci školy,
prosíme vás, abyste vstupovali do školy jen v nezbytných záležitostech a používali roušky jako ochranu našich žáků a pedagogů, rovněž tak dodržovali další nezbytná hygienická opatření.
Děkujeme

Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy