Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb., s účinností dnem 23. 10. 2020 se doplňuje § 11 odst. 5 takto: (5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Ekonomka školy bude vracet případné přeplatky až za celý školní rok v červenci 2021.

Děkuji

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy