Výuka i nadále probíhá beze změn, tj. ve škole jsou přítomny děti z přípravné třídy, žáci 1. a 2. ročníku mají prezenční výuku. Pro ně je k dispozici školní družina. Ostatní ročníky mají distanční výuku dle daného rozvrhu. Školní jídelna poskytuje obědy na místě pro žáky, kteří jsou ve škole. Žáci na distanční výuce mají možnost odběru obědů přes výdejové okénko.

Provoz kanceláře školy

Kancelář školy má úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.30  hodin.

Komunikace s vyučujícími

Vzhledem k distanční výuce komunikujte s vyučujícími prostřednictvím zpráv v el. ŽK.

 
Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy