Sekce přijímací řízení - zápis dětí do 1. ročníku a zápis dětí do přípravné třídy - se momentálně upravuje pro zápis na školní rok 2021/2022. Po obdržení aktuálních informací z MŠMT vás budeme neprodleně informovat.