Na konci dubna zorganizovali žáci IX. A celoškolní fotografickou soutěž. Soutěžilo se o nejhezčí vlastní fotografii, která bude zachycovat originální záběr z přírody.

Na konci dubna zorganizovali žáci IX. A celoškolní fotografickou soutěž. Soutěžilo se o nejhezčí vlastní fotografii, která bude zachycovat originální záběr z přírody.

Své příspěvky do soutěže posílali žáci i vyučující. Soutěžními fotografiemi všichni ukázali, že se dovedou kolem sebe pozorně dívat a vnímavě zachytit hodnotu a krásu přírody i dopady chování člověka v krajině.

Na hodnocení se následně podíleli jak deváťáci, tak vyučující bodováním.

V kategorii 1. - 3. ročníku získala nejvyšší počet bodů fotografie zapadajícího Slunce od Denisy Bechynské z III. A (90 bodů) a v kategorii 7. - 9. ročníku to byl záběr větvičky rozkvetlé meruňky od Šimona Krutáka ze VII. B (94 bodů). Oběma vítězům blahopřejeme.

Velmi děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a poděkování patří samozřejmě také deváťákům za skvělou organizaci.

Mgr. M. Zajíčková