V úterý 9. května se vybraní žáci zúčastnili v Břeclavi na dopravním hřišti oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista.

V úterý 9. května se vybraní žáci zúčastnili v Břeclavi na dopravním hřišti oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Každé družstvo muselo absolvovat čtyři disciplíny – jízda podle pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, testy z dopravních předpisů a první pomoc.

Družstvo I. kategorie ve složení Ondřej Zapletal (6. A), Dominik Kozáček (5. A), Lea Lepková (6. A), Patricie Hakalová (6. A) získalo pěkné 5. místo z 11družstev. Družstvo II. kategorie ve složení Jiří Bechynský (7. A), Filip Kukliš (7. A), Aneta Kubináková (7A), Sára Čordášová (7. B) se umístilo na 10. místě.

Všem soutěžícím patří velký dík za snahu a zvládnutí úkolů i přes nepřízeň počasí.

Zpracovala Mgr. Šperková