11. 5. 2017 v 17.00 hod. si žáci 4. A a 4. B společně s p. Vanžurovou a p. Rakovskou připravili pro maminky krátký program. 

11. 5. 2017 v 17.00 hod. si žáci 4. A a 4. B společně s p. Vanžurovou a p. Rakovskou připravili pro maminky krátký program. Maminkám, které se přišly na vystoupení podívat, jsme krátce zahráli na flétny, zatancovali, přednesli básně, zazpívali a někteří z žáků zahráli na kytaru a klavír. Na závěr děti rozdaly dárečky maminkám a spokojení rodiče šli s úsměvem domů.

Mgr. Blanka Rakovská