Stejně jako v minulých letech, i letos žáci 9. ročníku již od začátku druhého pololetí zpracovávali absolventské práce na vybrané téma. Zaměření svých prací si vybírali podle toho, co je zajímá a čemu by se rádi věnovali více do hloubky. Objevila se témata prakticky ze všech předmětů, které se v 9. ročníku vyučují.

Stejně jako v minulých letech, i letos žáci 9. ročníku již od začátku druhého pololetí zpracovávali absolventské práce na vybrané téma. Zaměření svých prací si vybírali podle toho, co je zajímá a čemu by se rádi věnovali více do hloubky. Objevila se témata prakticky ze všech předmětů, které se v 9. ročníku vyučují.

Po výběru tématu a poradě s vedoucím práce se žáci pustili do vlastní přípravy a tvorby absolventské práce; hledali vhodné zdroje, pracovali s různými prameny a vše postupně přetvářeli v smysluplné dílo, které si 1. a 2. června postupně všichni obhájili před tříčlennou komisí složenou z pedagogů školy. Většina žáků předvedla vynikající výkon, který byl náležitě odměněn potleskem a odpovídající známkou.

Žáci zpracováním absolventské práce dosvědčili, co vše se během základní školní docházky naučili, předvedli, jak umí pracovat samostatně a s různými zdroji, jak umí vystupovat a své názory si obhájit. Po obhajobě všech absolventských prací proběhlo vyhodnocení a žáci obdrželi certifikát se získanou známkou.

Mgr. Jana Bojková