Z ekonomických důvodů nebude školní jídelna od 1. dubna do odvolání vařit pro cizí strávníky.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy

Vážení rodiče,

zápisy do 1. třídy a přípravné třídy se letos vzhledem k šíření viru COVID – 19 budou konat bez osobní přítomnosti dětí i vás rodičů ve škole.

Zápis do 1. třídy bude probíhat v termínu 1. 4. – 23. 4. 2021.

Zápis do přípravné třídy proběhne v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2021.

Oba zápisy se uskuteční elektronicky přes bannery na webových stránkách školy. Více informací najdete v sekci Přijímací řízení (www.zsvalticka.cz/prijimaci-rizeni).  

Kromě elektronické přihlášky je nutné do 5 dnů dodat veškerou dokumentaci také písemně, a to následujícími možnými způsoby:

  • datovou schránkou
  • e - mailem s elektronickým podpisem
  • vložením do schránky na budově školy
  • poštou

Pokud budete mít dotazy ohledně zápisů, ochotně vám je zodpovíme telefonicky na čísle 519 334 211 v úřední dny, které máme nyní stanoveny v pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin.

Těšíme se na vaše děti – naše nové žáky.

S přátelským pozdravem

Mgr. Marta Zajíčková
zástupkyně ředitelky školy

plakát - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
plakát - ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 

Od 1. března mají všechny ročníky (PT, 1. roč. - 9. ročník) distanční výuku dle daného rozvrhu. Žáci na distanční výuce mají možnost odběru obědů přes výdejové okénko.

Provoz kanceláře školy

Kancelář školy má úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.30  hodin.

Komunikace s vyučujícími

Vzhledem k distanční výuce komunikujte s vyučujícími prostřednictvím zpráv v el. ŽK.

 

 

Sekce přijímací řízení - zápis dětí do 1. ročníku a zápis dětí do přípravné třídy - se momentálně upravuje pro zápis na školní rok 2021/2022. Po obdržení aktuálních informací z MŠMT vás budeme neprodleně informovat.

Výuka i nadále probíhá beze změn, tj. ve škole jsou přítomny děti z přípravné třídy, žáci 1. a 2. ročníku mají prezenční výuku. Pro ně je k dispozici školní družina. Ostatní ročníky mají distanční výuku dle daného rozvrhu. Školní jídelna poskytuje obědy na místě pro žáky, kteří jsou ve škole. Žáci na distanční výuce mají možnost odběru obědů přes výdejové okénko.

Provoz kanceláře školy

Kancelář školy má úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.30  hodin.

Komunikace s vyučujícími

Vzhledem k distanční výuce komunikujte s vyučujícími prostřednictvím zpráv v el. ŽK.

 
Mgr. Ivana Hemalová

ředitelka školy

I v současné nelehké době si naši deváťáci připravili pro mladší spolužáky krátkou Mikulášskou nadílku. Všichni dostali od Mikuláše malou sladkost, ty zlobivější Čert pokáral.

Mikuláš, Andělé a Čerti nezapomněli ani na žáky ze ZŠ Komenského, kteří dočasně sídlí na naší škole.

Mgr. Martínková

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila Zdobení vánočních stromečků před Gymnáziem Břeclav. Ozdoby byly vyrobeny z lékařských špachtlí do tvarů vánočního stromečku, sněhuláka a Mikuláše, jak můžete vidět na fotografii.

Ve 2. B proběhla 4. prosince 2020 již tradiční Čertí škola. Žáci opět v krásných maskách, které jim pořídili rodiče, malovali Mikuláše s čertem a andělem, vyráběli čerta a zhlédli pohádku S čerty nejsou žerty. Bylo to krásné dopoledne završené mikulášskou nadílkou, která umocnila příjemnou atmosféru celého dopoledne.

Mgr. Zdeňka Hošková

Na 22. 12. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno z provozních a technických důvodů pro všechny žáky naší školy.

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy

 

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb., s účinností dnem 23. 10. 2020 se doplňuje § 11 odst. 5 takto: (5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Ekonomka školy bude vracet případné přeplatky až za celý školní rok v červenci 2021.

Děkuji

Mgr. Ivana Hemalová
ředitelka školy