V pondělí 13. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže v anglickém jazyce.
Kategorie 1 A se účastnilo 6 žáků. Zvítězil a do okresního kola postupuje Samuel Urubčík z 6. A, na druhém místě se umístila Kristýna Šuterová (7. A), která je náhradnicí pro okresní kolo.

Poslední listy odfoukl vítr a příroda vzhlíží k nebi, čeká na sníh. V domovech už na adventních věncích hoří druhá svíčka a lidé se také obracejí k nebesům a na potemnělé obloze vyhlížejí hvězdu směřující k Betlému, protože Vánoce už jsou skoro tady.

Žáci z 1. B se šestého prosince proměnili na čerty a čertice. Při výrobě čerta prokázali svoji zručnost, při čertím pexesu si procvičili dobrý postřeh, díky své ohebnosti se dokázali dostat do pekla a zpět.

V pátek 22. 11. navštívili žáci 4. A  knihovnu v Poštorné. Přivítala je zde spisovatelka Ester Stará, která se jim představila také jako učitelka a logopedka. Vysvětlila dětem, že to znamená, že pomocí svých knih učí děti také mluvit, rozvíjet slovní zásobu i fantazii.

V úterý 17. prosince se někteří osmáci a deváťáci již tradičně v předvánočním období vydali do Brna na divadlo v anglickém jazyce. V tomto roce mohli vidět představení středoškolských studentů divadla Domino „Romeo a Julie“, nejznámějšího anglického dramatika Williama Shakespeara.

  1. listopadu se sešli žáci s rodiči a pod vedením Soni Hoškové a Mgr. Malinové s SVČ Duhovka strávili příjemný podvečer. Vyráběli jsme ozdoby na  blížící se advent.

si připomněli žáci II. A 20. 11. 2019 prostřednictvím divadelního představení: Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla. Zazpívali si písničky a proletěli se českými dějinami, kde potkali Libuši a Přemysla, knížete Václava i Karla IV. Jako v každé pohádce nakonec všechno dobře dopadlo. Doufáme, že informace o správném třídění odpadu uplatní v běžném životě a poradí váhavým, který kontejner použít.

PaedDr. Dana Vanžurová

Žáci a žákyně I. B čtvrtého listopadu absolvovali čtyřhodinový preventivní vzdělávací kurz Zdraví dětem akreditovaný MŠMT. Kurz měl děti přimět k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí a připomenout jim základy zdravého stravování, pravidelnosti jídla a pohybu.

V rámci výtvarného projektu „Republika ve víru století“ uspořádalo Městské muzeum a galerie Břeclav výstavu děl žáků základních a středních škol v pavilonu v parku, který je přístupný široké veřejnosti.