Vážení rodiče, v souvislosti se snížením rizika vážných úrazů hlavy, které mohou být způsobeny pádem z jízdního kola, si Vám dovolujeme touto cestou připomenout, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Uvedená povinnost platí i pro jízdu na koloběžce.

Děkujeme, že nejste lhostejní ke zdraví a bezpečnosti svých dětí.

por. Miroslav Měchura
Policie České republiky