Vážení žáci, milí rodiče,

představujeme Vám nabídku kroužků na I. pololetí. Kroužky zahájí svou činnost od 2. 10. 2023.

Kroužek bude v pololetí realizován, pokud bude 10 přihlášených účastníků. Na každý kroužek je potřeba vyplnit závaznou přihlášku zvlášť – 1 kroužek = 1 přihláška. Poslední termín přihlášení je 22. 9. 2023.

Závazné přihlášky a poté i peníze v hotovosti přinese žák vedoucímu kroužku.  

 

 

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Čas

cena za pololetí

Pondělí

Sportovní a pohybové hry (4. – 5. ročník)

Dvořák

14:00 – 15:00

400,-

Úterý

Fotbal (3. – 5. ročník)

Grandičová

16:10 – 17:10

400,-

Mišmaš kroužek (2. – 3. ročník) – tvoření, zábava, hry

Žídková

13:30 – 14:30

400,-

Výtvarný kroužek (1. – 4. třída) – sádra, keramika, přírodniny

Husáková

14:30 – 16:00

800,-

Středa

Sportovní hry a kondiční cvičení (6. – 9. ročník)

Dvořák

14:00 – 15:00

400,-

Kroužek vaření (3. – 5. ročník)

Grandičová

15:25 – 16:55

600,-

Německá konverzace (8. – 9. roč.)

Netušilová

14:00 – 14:45

zdarma

Psaní a práce na počítači (5. – 9. ročník)

Studýnka

14:00 – 15:00

400,-

Čtvrtek

Veselá němčina (4. ročník)

Rakovská

12:45 – 13:30

zdarma

Malí badatelé (4. - 5. ročník)

Žídková

14:00 – 15:00

400,-

Deskové hry (5. – 9. ročník)

Studýnka

14:00 – 15:00

400,-

Pátek

Sporťáček (2. – 3. ročník)

Foukalová

13:00 – 14:00

400,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška ke kroužku

Jméno žáka/žákyně:…………………………………………………………………………..     Třída: ………….......................

   Název kroužku: ……………………………………………………………………………………………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška ke kroužku

Jméno žáka/žákyně:…………………………………………………………………………..     Třída: …………....................

Název kroužku: ……………………………………………………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška ke kroužku

Jméno žáka/žákyně:…………………………………………………………………………..     Třída: …………....................

Název kroužku: ……………………………………………………………………………………………………………………..