Na konci minulého školního roku proběhla výtvarná soutěž Rok konikleců. Tato soutěž měla 4 kategorie, ze kterých si účastníci mohli vybrat buď výtvarné dílo, literární dílo, zde mohli sepsat např. krátkou báseň nebo povídku, fotografii, účastníci mohli nalezené koniklece vyfotografovat nebo mohli dokonce vytvořit mapu výskytu chráněného koniklece.

Této soutěže se zúčastnila Vanesa Čavarová, v loňském roce žačka 6. B.

 

V září proběhlo hlasování prvního kola a tento týden probíhá veřejné kolo na webu. Pojďme podpořit naši žačku a hlasujte pro její výtvarné dílo!

Hlasovat můžete až do 15. 11. 2023 na tomto odkazu:

https://mopici.cz/soutez-rok-koniklecu-hlasovani/vytvarna-dila-deti/

„Koniklec je výjimečná rostlina. Nejen svým vzhledem, ale také svou vazbou na lokalitu, ve které roste. Je to jeden z poslů jara, v současné době stále vzácnější a vyžadující naši pomoc a ochranu. Rozhodně si zaslouží naši pozornost, abychom tento rostlinný klenot mohli v přírodě dál vídat.“ (zdroj: plakát soutěže Rok konikleců)

Mgr. Veronika Netušilová