Dne 6. 12. budeme pořádat  Dobročinnou vánoční výstavu pro Elenku. Tímto bychom vás chtěli pozvat. Příběh Elenky si můžete přečíst níže. Budeme se na Vás všechny moc těšit.