První velkou akcí našeho školního parlament v letošním školním roce byl Halloween. Oslavu tohoto původně keltského svátku uspořádal parlament naší školy pro první ročník a přípravnou třídu.
Na šesti stanovištích si žáci vyzkoušeli jak výtvarné, tak i pohybové dovednosti.
Všichni si to moc užili.

Zpracovala: Mgr. Ludmila Výborná