INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS do 1. třídy ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A, p. o. se koná 4. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin.

  • Zápis je určen dětem narozeným v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětem s odkladem školní docházky v minulém roce.
  • Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy a bude probíhat  dne 4. 4. 2024 v budově školy. Před zápisem je nutné provést registraci přes banner na webových stránkách školy www.zsvalticka.cz (viz informace níže)

  • Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku
  • Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, který zahrnuje celé sídliště Na Valtické, Tovární kolonii a ulici Habrová Seč v Břeclavi,
  • dále děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu, ale mají na ZŠ Na Valtické sourozence,
  • děti, mající trvalé bydliště v Břeclavi mimo spádový obvod,
  • děti, mající trvalé bydliště mimo Břeclav s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Žádost o přijetí k základnímu VZDĚLÁNÍ (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.)

V době od 21. 3. do 2. 4. 2024 zaregistrujete Vaše dítě k zápisu přes banner na webových stránkách školy www.zsvalticka.cz

Systém Vám vygeneruje žádost o přijetí do základní školy. Podepsanou žádost o přijetí přinesete k zápisu, který se koná 4. 4. 2024 od 14:00 do 17:00.

Do systému je možné nahrát i přílohy (rodný list dítěte, doporučení PPP, doporučení od lékaře). Pokud tyto přílohy nahrajete do systému, není nutné je již osobně nosit k zápisu.  Žádost o odklad, přihlášku do ŠD a přihlášku ke stravování je možné si stáhnout na našich webových stránkách.

Evidenční číslo žádosti si opište a uschovejte. Pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky zápisu na   webových stránkách školy a na budově školy.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Uhlířová – zástupkyně ředitele, tel. 515518417, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

  • Žádost O Odklad školní docházky

 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Žádost o odklad podává rodič spolu s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

K žádosti je nutné doložit kopii (sken, fotografie) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Oznámení o přijetí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno 2. 5. 2024 zveřejněním seznamu evidenčních čísel přijatých žáků na webových stránkách školy a vstupních dveřích do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Další důležité formuláře (zápisní lístek do ŠD, přihláška ke stravování) najdete zde.
Žádost o odklad najdete zde.
Seznam pomůcek pro 1. ročník najdete zde.