Třída IX. B přispěla ke zlepšení životního prostředí v okolí naší školy v rámci oslavy Dne Země. Jen na malém kousku podél cesty na sídlišti ČSA se podařilo naplnit plný pytel různého odpadu, hlavně plastových lahví a plechovek.

Všichni se skvěle zapojili a za jejich úsilí jim patří dík.

Zpracovala

Mgr. Ivana Šperková