Letošní Den Země věnovali žáci 9. A bádání na školní zahradě. Naplánovali si odkrytí Hřbitova odpadků. Před jedenácti lety zde žáci školy zakopali do půdy různé druhy odpadu. Pravidelně pak mohli sledovat, jestli si příroda dokáže s odpadky poradit. Letos deváťáci pomocí lopat a rýčů opatrně odstranili náhrobní desky a se zatajeným dechem odkryli menší vrstvu zeminy. Nemohli se dočkat, co uvidí. A výsledek? Z devíti druhů odpadu nedohledali pouze novinový papír a nedopalky cigaret. S těmi se příroda vypořádala beze zbytku. Avšak polystyren, skleněná i plastová láhev, alobal, plechovka, krabice od mléka a vlněná rukavice zůstaly i po jedenácti letech téměř neporušeny. No, posuďte sami. Bez naší pomoci to příroda sama nezvládne. Děkujeme, že na ni myslíte.

Mgr. M. Zajíčková