Vážení rodiče,

pokud chcete vrátit přeplatky za stravné, požádejte vedoucí školní jídelny písemně do 30. 6. tohoto roku. Zůstatek si zjistíte na webových stránkách, popřípadě telefonicky u vedoucí jídelny.


Žádost můžete zaslat na e-mail:  jidelna@zsvalticka.cz nebo odevzdat osobně ve školní jídelně. V žádosti musí být uvedeno aktuální číslo účtu, kam Vám bude přeplatek zaslán.

Pokud nemáte zájem o vrácení stravného a částka je přesto vysoká, pozastavte si trvalý příkaz nebo ho snižte na minimum. Stravné se bude čerpat v novém školním roce.
Žákům 9. ročníku se přeplatky vracejí automaticky o hlavních prázdninách.      

Leblochová Martina - sam. odb. referent ŠJ

Další informace na tel. 515 51 8421, 605 596 457

Zde odstřihnout

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o vrácení přeplatku  stravného na účet

Příjmení a příjmení strávníka   ..…..……………………………………………………..  

Osobní číslo (ID):   …………………………..…………………………………………..

Číslo bankovního účtu pro vrácení přeplatku: ……………………………...……………

Příjmení a jméno zákonného zástupce:…………………………………..……………….

Datum:…………………………………………    

Podpis:………………………………………………………...