Ve středu 29.5. se žáci tříd 7. A a 7. B opět vydali na cyklistický výlet po Lednicko-valtickém areálu. Cestou plnili úkoly týkající se přírody a historie tohoto krásného kraje. První zastávka  - u Huberta byla věnována určování stromů a poznávání staveb LVA. Žáci tu také společně vyčistili okolí od odpadků a odstranili trávu rostoucí na schodech kaple. Druhá zastávka – Rendezvous s procvičením římských číslic.

Zastávka s občerstvením byla u Tří Grácií a nakonec jsme poseděli u Nového dvora.

Celý den bylo krásné počasí a žáci si užili nejen přírodu, ale také pocit z dobře odvedené práce. 

Zpracovaly:

Mgr. Ivana Filipská, Mgr. Ivana Šperková